Zen en de kunst van het motoronderhoud

Laat een aantal mensen een boom zonder voorbeeld tekenen;
de verscheidenheid is aan hun beeldvorming toe te rekenen

beleef het lezen van een boek
in uw hoofd, uw eigen witte doek

toch richt zich teveel kunst naar binnen
kortom: er is een wereld nog te winnen

(toegift: een tjaforisme:
Herinneringen en dromen komen en gaan
maar kunnen door liefde blijven bestaan)

(titel naar een boek door Robert M. Pirsig, 1974)

Wim van den Hoonaard, februari 2023