Voor onze ontzorgers (m/v)

Florence zeg mij wanneer de nachtegaal zingt
en of er vreugde of verdriet weerklinkt
wat heeft jou toch aan de zorg geringd;
je hart als reddingsboei opdat niemand…
verdrinkt?

Wim van den Hoonaard, Dag van de Zorg, mei 2020