Terug naar jou

(eventueel op de wijs van: “Make You Feel My Love” door Bob Dylan)

Ik zoek de woorden die je achterliet
die toebehoren aan een stil verdriet
achterstevoren leven kan ik niet –
ik kan niet terug naar jou

Gaandeweg leer ik de weggaanweg
die een ander met je gaat
gedeeld geluk en ook gedeelde pech –
en wat daar boven staat

Onlosmakelijk is elke tijd
verbonden met een soort afscheid
slechts een droom geeft mij nog wat respijt –
ik droom mij terug naar jou

“Quo Vadis” werd meermaals aan hem gevraagd
aan Damocles onder het zwaard
dat hij echter nimmer zelf draagt –
omdat de liefde ’t hem bespaart

Wim van den Hoonaard, Deventer, juni 2021