Son et lumière

In den beginne
was er de nacht
en werd het mededogend licht tot ons gebracht

later gaven helderzienden
ons het menselijk lot dat wij verdienden
Voltaires voltage met de Verlichting
schiep wel een zeker verplichting

De buitenkant der bouwsels aan de duisternis ontrukken,
zou dat met onze onderbelichte binnenkant ook lukken?

O laat de nacht de nacht en de dag de dag weer zijn
Vooral voor denkers en dichters………..Rijs en schijn!

Wim van den Hoonaard, 25 november 2022