Sms-gedicht zonder titel

ik ben geen god
in het diepst van
mijn gedachten

ik ben een zwerver
die verzonken
in spelonken
mompelend
een echo zoekt
en die laat klinken
als een kompel doet

(SMS-gedicht = precies 160 tekens)

(naar Willem Kloos: ‘Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten’).

Wim van den Hoonaard