Niet vergeten

Dat crocusjes,
blauwe druifjes
en ook narcissen
uitgebloeid raken
en langzaam
verdwijnen

dat kan ik nog hebben

maar vergeet-me-nietjes

nee

Wim van den Hoonaard,

vrij naar‘Jonge sla’ van Rutger Kopland