(Naschrift bij ‘Een fabelachtig fabliau’)

Met liefde had ik nog meer kunnen verzinnen
over het vlindereffect of vegetarische spinnen,
maar dat lijkt me nog beter dan de natuur ontsieren
met borden waarop “Hier zift men de muggen” of
“Hier neukt men de mieren”

Wim van den Hoonaard, 29 sept. 2021