Latent talent

15 jaar antiquariaat ‘Das Gute ist immer da’

Onkruid wordt vaak weggeschoffeld
uit het stramien van de zelf ontworpen tuin;
een prille liefdesverklaring soms weggemoffeld
uit onzekerheid van teen tot kruin

veel moois en goeds blijft er verborgen
als wij elkaars ‘boek’ niet leren kennen;
de IJssel bij Deventer stroomt elke morgen
en ook aan kronkels kan men wennen.

Wim van den Hoonaard