Drie spichten

Ceci  n’est pas une¹

Om de noodzaak
aan te geven
maakt de schilder
allicht bang

maar zijn kunstwerk,
(onruststoker!),
is geen echte
brandweerslang.

¹ Naar: Ceci n’est pas une pipe.
Schilderij van René Magritte,
Eén van de eerste ‘conceptuele’
kunstenaars. Zijn schilderij
stelt een pijp voor die men kan
 roken, maar het is (uiteraard)
geen echte pijp die men kan roken,
maar (slechts) een afbeelding
ervan. Hij noemt dit fenomeen het
verraad van de voorstelling’,
waarbij elke verwijzing naar
e pijp slechts een idee is en verraad
pleegt aan de echte pijp.

Verjaard (een schermutseling)

Walgend wachten
onze vrienden
op de dichter
na die stunt

want zij zullen
terugbetalen
deze streek met
zelfde munt.

(‘spicht-gedicht’, vervolg op mijn  spichtgedicht ‘Jarig’;
zie Dichterscafé
30 september 2014)

Jarig

Dorstig dartelt
onze dichter
onder slingers
naar de nacht

Stiekem dronken
achterlatend
vrienden vooraf
zo verwacht

Wim van den Hoonaard