Deventer Dichterscafé

Spiegeltje spiegeltje
echoënd denken de
dichters in Deventer
bladspiegels vol

Deventer dichtvrienden
woordenschatplichtigen
aaien de dorstigen
over hun bol

(Wim v.d. Hoonaard 11 april 2019; ‘ollekebolleke’).