De toekomst en nu

Klokken in Deventer
kondigen aan tijdens
ontij met nacht erbij
dat wat er komt

drijvende krachten als
onheilspelbrekenden
keren het tij zodat
wanklank verstomt

(ollekebolleke)

Wim van den Hoonaard