Daar was laatst…

(spichtgedicht)

Loze meisjes,
lichtmatrozen,
zingen wijsjes
tot de dag

glimmend lachend,
mastbeklimmend,
hijsen zij de
afscheidsvlag.

(vrije hertaling van een bekend kinderliedje,ook bruikbaar bij het thema ‘Malevich’:hoe ziet die vlag er uit? Dit is ook ‘suprematisme’:de absolute macht van de verbeelding, vind ik)

Wim van den Hoonaard