2 ollekebollekes

Mollekes’ hoop

Wolleke wolleke
donkere wolleke
molleke molleke
molleke hol!

Hol naar je holleke
onder ut polleke
vóór ’t mollige volleke
roept: hollekes vol!

(SMS-gedicht; precies 160 tekens incl. blanco regels)

Wuivende tuinfluiters
Wuiven de tuinfluiters
fluitenkruidsnuivende
uivers en duivelse
buien naar huis

thuisfluiters ruimen ut
binnenstebuitenste,
uiten hun uiterste
duisternis thuis

(SMS-gedicht; precies 160 tekens).

Wim van den Hoonaard