Arabesken

Waarheid is in Hem
Hij weet het
het past Hem,

ik weet het niet
‘t lukt mij amper
alteratie is ontberen

wet van Waarheid
redder in mij
beroer mijn innerlijk

de bastaard is ontluikt,
geweeklaag gaat voort
tis Waarheid die opborrelt

hersenspinsels verdichten
zich, zit daar Waarheid of
arabesken die wringen

liegen zij voortdurend
of verlichten mijn kronkels
zich, zoekend naar composities

cellen in mijn lichaam
eindelijk veranderen zij
opdat zij mogen vergeten

wat door angst vertroebelde
en richtte op Waarheid, daar
groeit nu ultieme klaarheid

geen bedrog maar vrijheid van
strijd, zoek ik verlossing, naar
Vrede en Licht van Waarheid

© Violet Asseruit Mane