“Vrede”

Twee duiven verlaten
fladdervliegend het
plaatsvervangende
knuistje
Achter de verre horizon
lacht vol verwachting
Satan onmatig in zijn
vuistje