Spichtroman

Leentje leerde
Lotje lopen
langs de lange
lindelaan

Lotje echter
straalbezopen
liep maar achter
Leentje aan
        xxx

Lotje die dus
zwaar getikt was
had zes maanden
drooggestaan

Leentje bleef haar
begeleiden
langs de lange
lindelaan
        xxx

Vraagt men waarom
Lotjes leven
hopeloos is
misgegaan

Smachtend zocht ze
heetgebakerd
naar een zinvol
voortbestaan
       xxx

Lotje leed als
onvolwassen
meisje reeds aan
grootheidswaan

Zij was soms wat
ontevreden
en gedroeg zich
monomaan

Zij heeft ook als
jonge puber
aan excessen
blootgestaan

Zo betrof haar
seksuele
voorkeur slechts een
pyromaan
          xxx

Ook vertelt men
dat ze onlangs
in de Playboy
heeft gestaan

Met ontblote
adelborsten
was ons Lotje
niet veel aan
       xxx

Menigmaal is
Leentjes Lotje
voor de mannen
platgegaan

Want ze was een
oversekste
tippelende
nymfomaan
       xxx

Lotje was van
lichte zeden
en liep daaglijks
langs de baan

Maar daar ging ze
onfortuinlijk
als zovelen
naar de maan

Om mijn story
af te ronden
ben ik toch wat
aangedaan

Want een gangster
liquideerde
Lotje op de
lindelaan
       xxx

Leentje loopt nu
zonder Lotje
die helaas is
heengegaan

Heel alleen en
moederzielig
kan men haar daar
gadeslaan
       xxx

Zij betreurt wel
Lotjes lot en
heeft daarbij ook
stilgestaan

Want haar rol als
mantelzorger
heeft haar zeker
niet misstaan
       xxx

Niet als Lotjes
leentjebuurtje
heeft ze nu een
volle baan

Nee ze is nu
toezichthouder
op de lange
lindelaan

Tinus Derks