Quintijn

Lijf
“Als schoppen zijn mijn vaders handen”,
zo sprak onlangs een kleutertje van vijf,
“gitzwart zijn vaders nagelranden,
ook zit zijn mond vol rotte tanden,
maar verder istie trots op heel zijn lijf”.

Kwatrijn
“Maak ook eens een quintijn”, zo sprak mijn gade,
“een versvorm, waar slechts zelden iets aan schort,
echt vele malen chiquer dan zo’n schertsballade”.
Maar voor quintijn kom ik steeds weer een vers te kort.

Wens
Ik zit achter mijn lege glas
mij danig te vervelen.
Ik wou dat ik een dichter was,
dan hoorde ik geheid alras
bij ’t gilde der minstrelen.

Quintinus Derks, december 2023