Opdracht

jarenlang heb ik elke morgen
in de Stentor gezocht naar
tien verschillen in twee  op het
eerste oog gelijke tekeningen
tot ik op een dag na een half uur
nog geen enkel verschil had ontdekt
en ik met veel misbaar de krant
in de fik heb gestoken
de volgende dag deelden ze mee
dat ze abusievelijk twee dezelfde
tekeningen hadden geplaatst
waarvoor welgemeende excuses
sindsdien zoek ik elke dag naar één
enkel verschil om te checken of ze
niet weer per abuis twee dezelfde
tekeningen hebben afgedrukt

Ze krijgen mij d’r niet onder

Tinus Derks