Olbol

Wesp, sodemieter op!
Hinderlijk prikkend beest,
waarvoor haast iedereen
maakt dat hij rent.

Geef mij toch gauw een in-
sectenverdelgertje,
ondanks de raad van mi-
lieuconsulent.

Tinus Derks