L’âge d’or

…….. en dan was ik de moeder en jij
was de vader en we namen tien
kinderen vijf meisjes en vijf jongens
en dat waren heel lieve kinderen
want wij waren heel lieve ouders
dat krijg je dan min of meer vanzelf

. ….en we waren altijd samen en we
bleven eeuwig bij elkaar want dat
hadden we beloofd en we waren
altijd trouw en gingen elke dag met
onze kinderen leuke dingen doen

……. en in het weekend ging jij altijd
met de jongens voetballen en ik
ging altijd met de meisjes shoppen
en we konden geld uitgeven zoveel
we wilden want jij verdiende heel
veel geld met je mooie dichtbundels

…… en onze kinderen hoefden nooit
op tijd naar bed en mochten altijd
op straat spelen en ze konden thuis
komen wanneer ze wilden er hing
altijd een touwtje uit de brievenbus

….. en ’s zomers lag iedereen uren in
de zon en onze huid kreeg de kleur
van het bruinbrood van Bakker Bart

……… en iedereen heette levenslang
boreling en maar even sterveling

Tinus Derks