La condition humaine

is dit de mens die diep in zijn gedachten
zijn twijfels koestert als een zekerheid
voor wie de dag niets anders is dan wachten
een hunkering naar licht en luchtigheid

is dit de mens die met zijn diepe klachten
is voorbestemd tot wrok en waakzaamheid
geen schouderklop zal ooit zijn gram verzachten
zijn lot is geplaveid met zwarigheid

is dit de mens ten prooi aan duist’re machten
dag in dag uit behept met bitterheid
zijn leven is een zucht van eeuwig smachten
naar rust en lust en onbekommerdheid

hij ziet in elk gezicht een januskop
voorwaar de bewijzen stapelen zich op

Tinus Derks