Is het volbracht?

Op 19 maart 2015, daags na de verkiezingen
voor de Provinciale Staten, lees ik bij het
ontbijt in de Stentor van die dag dat dominee
Edward van der Kaay van de Vredeskerk
te Nijkerk drie maanden is geschorst omdat
hij een boek geschreven heeft met de titel
De Ongemakkelijke Waarheid  en daarin
het historisch bestaan van Jezus ontkent.

Na het ontbijt, ik loop nog in ochtendjas,
staat er een keurig heertje voor de deur,
dat mij vriendelijk uitnodigt op drie april
aanstaande Jezus’ dood te herdenken.

Zoveel theologie op donderdagmorgen!
Het dagelijks gedoe is ampertjes gestart.

Het zijn waarachtig verwarrende tijden.

Tinus Derks