Iemand

Ik ben geen god in ’t diepst van mijn gedachten,
maar iemand van het fijnbesnaarde soort,
van wie men zonder meer dus kan verwachten,
dat hij zich houdt aan een gegeven woord.

Een man van eer en deugd, echt om te achten,
die telkens weer verkondigt hoe het hoort,
behept met wijsheid en met stille krachten,
Iemand, die doorgaans doorgaat voor gestoord.

Tinus Derks, juli 2023