Het begin van het einde

Elk mensenkind, zo weten wij,
kent einde en begin.
Het leven zit daar in ’t gemeen
zo’n beetje tussenin.

Maar elk begin heeft na een poos
geen recht meer van bestaan.
Dus het begin van ’t einde, daar
begin ik maar niet aan.

Tinus Derks