Fietsen in Drenthe

Dames op leeftijd rijgen
goedgevleesd en wijdgerokt
fietsend knooppunten
tot een parelketting.

Dames op leeftijd laten
fietsend naast hun wederhelft
hun rokken wapperwaaien
in een beschutte setting.

Dames op leeftijd tonen
geholpen door de wind
-o trappende ontheiliging-
zonder schroom en onversaagd
de argeloze tegenligger
hun middenbermbeveiliging.

Tinus Derks