Dolle dagen, spoedeisende zaken

Erasmus Roterodames was de
pest werkelijk te slim af geweest,
niet door zijn ijzeren wil, maar
door zijn besluit Bazel halsoverkop
te verlaten en zich spoorslags,
in galop en vliegende vaart,
te paard naar Freiburg te begeven.

Na ontvangst van het bericht dat
de vis voor het koninklijk maal
voor 4000 personen niet tijdig
zou arriveren, sloeg meester-kok
François Vatel, in paniek om zijn
verdampende eer, op staande
voet de hand aan zichzelve.

De pastoor begaf zich met
gezwinde spoed naar het kasteel
om de zojuist gearriveerde
prinses met Napoléon in de echt
te verbinden, opdat deze zich op
stel en sprong kon wijden aan zijn
plicht nageslacht te verwekken.

Duitse soldaten besloten drie
maanden na D-day, bij de nadering
van geallieerde troepen, in een
vloek en een zucht de Blitzkrieg
voor gezien te beschouwen en
waren er als de kippen bij om in rap
tempo het hazenpad te kiezen.

Topgekte toen sneeuwgevlekte en
scherpgebekte politicus inzag dat de
macht hem toch nog kon ontglippen na
zijn verkiezingsoverwinning en hij zijn
zijn kroonjuwelen in een oogwenk met
voorbedachten rade in koelen bloede
in ijskoude verzekerde bewaring stelde.

Tinus Derks, mei 2024