De weg van het verlangen

Natuurlijk kun je, druk, druk, druk
met mode, markt of media elke
impuls direct omzetten in actie
en jezelf daadkrachtig wanen.

Je kunt ook bij iedere opwelling
nagaan of bijbehorende handeling
past bij je droom of passie en bij
wie je besloten hebt te willen zijn.

Misschien is het slechts verdwazing,
een terloopse hemelbestorming
of niet meer dan een bevlieging.
Natuurlijk kun je je ook afvragen of

je opwelling een redelijk verlangen
vertegenwoordigt. Zo ja, is dat sterk
genoeg er een wil van te maken?
Vraag je vervolgens af of je wilt

wat je wilt en ga, zo ja,over tot daad
en krijg vooral geen spijt als het
resultaat tegenvalt, want de weg
ernaartoe was onberispelijk.

Tinus Derks, augustus 2023