Bij de dood van Menno Wigman

Laten we het toch eens hebben over
weeffoutjes in de schepping, zoals
het verschil in duur tussen geboorte

en dood. De geboorte een stip op
de tijdlijn van ieder mens. De weg
naar het einde een steeds scherper

naar de nulas dalende lijn. De een
bereikt het snijpunt na honderd jaar
of meer, de ander na nauwelijks

de helft. Rechtvaardigheid is ver te
zoeken. Hij die alledaagse woorden
dichtte tot onsterfelijke taal kwam

niet verder dan eenenvijftig jaar.
Laten we het toch eens hebben
over weeffoutjes in de schepping.

Tinus Derks