Antwoord

te warm om te zitten
te heet om te staan
te warm om te blijven
maar ook om te gaan

te heet om te praten
voor Jan en Piet en Klaas
dus staakten die makkers
hun wilde geraas

te heet voor complotten
te warm voor gebed
te warm om te chillen
maar ook voor een chat

te warm voor de koning
en voor zijn gezin
het koninkrijk beefde
van ’t eind het begin

te warm om te huilen
te warm voor de pijn
geen mens was in staat om
verschillig te zijn

voor wind en voor regen
was hitte te heet
poëten bewaakten
hun ziel en hun leed

te warm om te minnen
te heet voor een kus
te warm voor de liefde
zo warm was het dus

————————-

in hittegolf leven
vol kommer en kwel
is hard te verduren
maar slechts bagatel
zo heet zijn de tropen
nog heter de hel

Tinus Derks, augustus 2022