Acht spichten

Drs P.
Inspirerend
is de dichter
die steeds weer wat
nieuws verzint
Met de spicht zorgt
doctorandus
wederom voor
’n frisse wind

Visboer
Alle soorten
vissen heeft hij.
Daarmee pleegt hij
geen bedrog
Hij verkoopt zelfs
octopussen
en zijn naam is
Karel Rog

Chatterley
Lady’s tuinman
heeft zijn zaken
meestal tijdig
voor mekaar
Hij maakt naast de
rozenperken
ook Constance
winterklaar

Correctie
Ladies hebben
zo hun voorkeur.
Dat blijkt hier weer
zonneklaar
Zij bemint de
jachtopziener
en de tuinman
vindt ze raar

Jachthut 
Zeer uitbundig
is hun liefde
in de jachthut
van haar man
Die is nogal
goedgelovig
en was toch al
niks van plan

Husband
Want haar husband
had de oorlog
invalide
overleefd
Daarom was hij
noodgedwongen
aan zijn rolstoel
vastgekleefd

W.F.
W.F.Hermans
deed als schrijver
menigeen de
dampen aan
Zelf leed hij aan
paranoïa.
en had  last van
grootheidswaan

Drenthe
Heerlijk landje
bos en heide
hunebedden
veen en zand
Rietbedekte
boerderijen
‘k heb aan u mijn
hart verpand

Tinus Derks