Tinus Derks

Voor dag en voor dauw,
in regen en kou,
hoog in een boom,
aandachtig en loom,
zat grootmeester Raveke,
omstandig en fraai
met klem in zijn snavelke,
een stuk Vlaamse vlaai.

Er liep in dat bosseke
een hongerig vosseke,
zijn neus in zijn krageke,
maar hol was zijn mageke.
Hij zag des raafs geknibbelknabbel,
bedacht terstond een vlotte babbel.
“Graaf Raaf”,dacht hij, “zeg maar bye bye
tegen dat lekker stukje vlaai.
Ik sluit subiet een vriendakkoordje
met dit zwartgefrokt pastoortje”.

Met gluiperig glimglibberlach
en met doorzichtig pleasegedrag
wist hij met prietpraatpruttelen,
en met omfloerst geredekavel
de vlaai behendig te ontfutselen
aan goedgelovig Raafkes snavel.

Tinus Derks, november 2023

De koperkoper koopt z’n koper
kooplustig bij een autosloper.
Hij antwoordt als men vraagt waarom:
“Daar is het kopergoed goed koper.”

Tinus Derks, oktober 2023

Ik ken van liefde alle listen,
van valse vrienden het gevaar.
Ik ken de pijn van broedertwisten
en van narcisten elk gebaar.

Ik weet van lusten en van lasten
van grensverlegging en van kwaad,
hoe complotterende fantasten
ons overladen met hun haat.

Ik weet hoe mensen reageren,
bevroed doorgaans wat hen beweegt.
Ik weet van dames en van heren
hoe licht een slecht geweten weegt.

Ik ken van heersers de verhalen,
de zucht naar macht, die ze verteert.
Ik ken hun dwalen en hun falen,
de massa, die ze blij vereert.

Ik weet van kiezen en van delen,
en spring geregeld uit mijn vel,
maar houd mij ver van rituelen,
want rituelen zijn een hel.

Tinus Derks, september 2023

Natuurlijk kun je, druk, druk, druk
met mode, markt of media elke
impuls direct omzetten in actie
en jezelf daadkrachtig wanen.

Je kunt ook bij iedere opwelling
nagaan of bijbehorende handeling
past bij je droom of passie en bij
wie je besloten hebt te willen zijn.

Misschien is het slechts verdwazing,
een terloopse hemelbestorming
of niet meer dan een bevlieging.
Natuurlijk kun je je ook afvragen of

je opwelling een redelijk verlangen
vertegenwoordigt. Zo ja, is dat sterk
genoeg er een wil van te maken?
Vraag je vervolgens af of je wilt

wat je wilt en ga, zo ja,over tot daad
en krijg vooral geen spijt als het
resultaat tegenvalt, want de weg
ernaartoe was onberispelijk.

Tinus Derks, augustus 2023

Ik ben geen god in ’t diepst van mijn gedachten,
maar iemand van het fijnbesnaarde soort,
van wie men zonder meer dus kan verwachten,
dat hij zich houdt aan een gegeven woord.

Een man van eer en deugd, echt om te achten,
die telkens weer verkondigt hoe het hoort,
behept met wijsheid en met stille krachten,
Iemand, die doorgaans doorgaat voor gestoord.

Tinus Derks, juli 2023