Waar

‘Waar was God in die tijd?’
vroeg de interviewer.

Zij had natuurlijk
kunnen vragen: welke bedoel je ?

die van de christelijken of van de katholieken
die van de moslims of van de joden
die van de hindoes of van de oeigoeren
die van de boeddhisten of van de shoshones
die van de perzen of van de romeinen
die van de kerk
of van het internationale bedrijfsleven?

‘Onder mijn voeten…’

Sieth Delhaas, juli 2021