Stil

Stil, haar hals een fabuleuze vraag
de schaduw van geboomte
haar wit overhuivend
mijmerend.

Wat beweegt haar al die stille roerloze poses
wanneer haar rozerode vliezen
onder het oppervlak bewegingloos
haar op haar plaats helpen houden?

Sieth Delhaas