Schermutseling

je hebt de eenling
dan nog geen schermutseling
kun je schermutselen zonder een ander?
wie moet het zijn?
een schermer?
een mutseling?

speelsheid zal er zijn
zal het winnen
In dit onbesliste handgemeen

speelsheid van lippen
al of niet gewenst
aflatend, aanhoudend
pauzerend

dan – een leven lang misschien
het spel voortzetten
aanvallend
parerend

blijft de manoeuvre in het spel
dan duurt zij
tot in lengte van dagen
de schermutseling

kortelings getuige
van een zeldzaamheid
op een gouden bruiloft

Sieth Delhaas