Rotterdam

Smaak van zilt water
zicht op grijsblauwe golven
schuiven tussen mij en m’n ontbijt

In de voorbije nacht van die 1e augustus
om 2 uur precies werden een feit
andere vaarroutes
de grootste omleggingen ooit

2013 een streep aan de balk

Getallen maken zich breed
kerven zich in mijn geheugen
554 kilometer vaarweg gewist
260.000 scheepvaartbewegingen aan banden gelegd
30 boeien vernieuwd

Wat ik 50 jaar terug achter me liet
en nooit meer verbeidde
neemt via cijfers en letters in één oogwenk
bezit van mijn pa- en pupillen
van huid en haar

Het bericht over zee, havens en schepen
zet de stad die passée leek
in één klap terug op mijn cv

Sieth Delhaas