Hopla: Nederland Anno Domini 19/20

Bouwers en baggeraars
krijgen wat lucht
meer Pfas erg? men
weet het niet het geheel
bijkans een klucht

Zes miljoen zwijnen in
noord-brabants’ mega
stallen vol leven ter
voorbereiding op de dood
eet ze!

Varkenspoten
varkensoren
varkensbloed
economisch stevig
het gaat goed!

Pot verwijt de ketel
over zwart
boeren baren stikstof
tevergeefs beraad
trekkers braken kwaad

919.000 runderen in het
groene gelderland
stront stroomt net niet
door de straat bij de
burger wel de neus uit

Afrikaanse varkenspest
in Azië haasje over van het
ene naar het andere
continent banken bovenmate
content

Koe en varken beiden
moeten wijken voor de geit
omdat de laatste
– ’t is bewezen –
schoner schijt

Sieth Delhaas,
december 2019