Hoezeer

Hoezeer het leven een weefsel
van gedachten en daden
zich verbindend
alsof het betekenis
in zich bergt
die zich door alles heen
definieert en wil gezien
zich een web weet
zich voegend in eindeloze
ruimte waar 
– ja waar en wat-
te rusten valt

en tijd na tijd
in opzienbarende momenten
de weerklank van een vroeger
dat recht heeft
mee te vormen
wat is geweest
en gaande blijft

Sieth Delhaas