Het verloop

Mijn leven heb ik uit de mappen genomen
rondgestrooid, over de vloeren verspreid, uitgelegd,
herlezen, doorleefd en de pleidooien geweten

het verloop opgeslagen in mezelf
de kleuren lila en groen met hun
nuances al gaande me toegeëigend,

herschikt, de gezichten bekend
en volgroeid leef ik verder
En al dit van voren af aan
wordt bijeen gehouden door
jouw ernst, je hervondenheid,
het thuis zijn bij elkaar en bij mij

op die motor zet ik het andere voort
met woorden die gedichten heten
te zijn:
samenpersen wat onzegbaar is

Sieth Delhaas
juli 2016