Blijvend

Twee ruggen lopen weg
uit een wereld die het
gewoon niet hebben
kan dat die twee
genoeg aan elkaars
handen hebben en
met stappen zo groot
als reuzen
zich verwijderen
uit de wereld die
zij te lang
hebben gedoogd

Vingers ineen gevouwen
blijvend in de wolken

Sieth Delhaas, april 2024