Bezieling

Waarom, vraag ik me af
– wellicht stelde Dante zich dezelfde vraag –
keek hij om
naar het donk’re woud
waar nooit iemand
levend is uit gekomen?

Kan ik die mens van toen begrijpen?
de mens die bereid was
zijn leven in het licht
van iets dat goddelijk heette
te spiegelen? Hoe
staat het met mijzelf?

Ik sloot me aan bij wat
– een eeuw voor Dante –
een in het Duits gebied
levende abdis verkondigde:
“der Mensch ist gewaltig
an Kraft seiner Seele.”

In haar woorden
herken ik mezelf
en de zoektocht van Dante.

Als Dante buiten adem
als uit de zee de kust bereikt
en vandaar zich omdraait
naar ’t woud waar nooit
iemand levend is uit gekomen
wat bezielde hem?

Sieth Delhaas, september 2023