Alpha en Omega

Is het een gerucht of
een nauwelijks nog verneemb’re echo
uit een verleden
dat wegglijdt
uit het elektronisch brein
van steeds korter episoden

New Mexico Srebrenica Aleppo

Tussendoor het puinruimen als
doekje voor het niet te stelpen
bloeden
om het pad van Moloch
telkens opnieuw en tomeloos
te effenen

Alpha en Omega

Sieth Delhaas
december 2016