Sieth Delhaas

Wat wens ik eigenlijk
na deze dagen van inhouden
van uitbarsten
van opnieuw landenwijd geweld
het doden – rücksichtslos –
het branden van balkons en daken
van huizen zo hoog die wij
in onze 2 e wereldoorlog nog niet hadden

De winkelier zwevend aan een balkon
balkons waar al het vuil vanaf kan glijden
de dravende overlevenden naar
de uitgegraven schuilholen
het geboren worden van baby’s
alsof er geen anticonceptie
is uitgevonden. Wie
durft nog een kind?

Ik kan het voelen omdat
ik klein in mijn pyjama
tussen alarmgejank – tel niet de uren –
daar zat in een vochtig stinkende
schuilkelder huilende ouderen
wat je nooit zag

Op het laatst kozen mijn ouders
voor zitten onder onze eigen trap
Altijd, zei men, de veiligste plek

Eeuwigheid zei me toen niks
Ik boorde mijn hoofd in
mijn moeders buik.
Tot ze weer opstegen naar ergens
aan de overkant van de Noordzee

Sieth Delhaas, januari 2023

Een oplettend vrouwmens in Woerden
bood gastvrijheid aan enige Koerden
de buurt balt één vuist
dat was erg onjuist
haar kon dat nauwelijks beroeren.

Een dichteres wonend in koekstad
had een droom waarvan niemand weet had
samen gezeten
met maatjes poëten
bedacht ze of hij kracht genoeg had.

Een man nederig als Mark Rutte
wist niet waaruit excuus te putten
hij schudde zijn mouw
wat daaruit kwam…Wauw!
naar ’t torentje en verder dutten

Een kerstkaart uit oeroude tijden
maakte een tocht van Best naar Lijden
hij had geen idee:
wat moest hij hiermee?
hoe kan hij die kruisweg vermijden?

Sieth Delhaas, december 2022

Licht
is als een gezicht
dat mijn bestaan
bevestigt

Sieth Delhaas, november 2022

Als ze niet in het negentiende-eeuwse
Egypte was geboren
Als ze niet de dochter van Sultan Pasja
was geweest
Als haar vader niet
op haar vijfde was overleden
dan was zij nooit opgegroeid
in een patriarchaal haremsysteem

Als ze op haar dertiende niet was overgehaald
te trouwen met haar dertig jaar oudere voogd
Als ze niet na een jaar had geweigerd
haar echtgenoot nog te ontmoeten
Als haar echtgenoot zijn belofte
over een monogaam huwelijk niet had gebroken
dan was zij nooit in aanraking gekomen
met de Egyptisch feministische beweging

Als zij zich zeven jaar later
niet had verzoend met haar echtgenoot
Als zij geen lid was geworden van
het Centraal Comité van het wafidisch 1 vrouwennetwerk
Als zij niet meerdere organisaties had opgericht
ter verbetering van het leven van de Egyptische vrouw
dan was zij nooit betrokken geraakt
bij de strijd tegen de Britse overheerser

Als ze vanaf haar drieënveertigste tot aan haar dood
geen voorzitter was geweest
van de Egyptisch Feministische Unie
Als ze vanaf haar vijfenvijftigste haar activiteiten
niet had uitgebreid
naar andere landen in het Midden Oosten
Als ze geen vurig verdedigster was geworden
van de rechten van de Palestijnen
dan was ze nooit de oprichtster geworden
van de Arabische Feministische Unie

Als zij kort voor haar overlijden haar memoires
niet in het Arabisch had gedicteerd
aan haar secretaris
dan hadden wij de Engelse versie
daarvan nooit kunnen lezen

En hoewel Huda Sha’arawi er
niet in is geslaagd in Egypte
vrouwenkiesrecht te realiseren
de ruime echtscheidingsgelegenheid
voor mannen in te perken
polygamie te laten verbieden
desalniettemin worden
haar verdiensten
voor de emancipatie van
ontelbare oosterse vrouwen
wereldwijd erkend.

Huda Sha’arawi Moslimfeministe
1879 – 1947
zie: Wikipedia

Sieth Delhaas, september 2022

Vanmiddag zo veel gezichten gezien
van een man van voorbij
die ik kende
die van mijn pad raakte
en nu vandaag
tot as vergaan…

Zal iemand hem terugvinden
zijn trekken
om verder te zoeken
vanwaar zijn smart?

Maar in harten van hen
die het zagen
de verandering
zal hij van tijd tot tijd
opnieuw verschijnen

Wie zal hem
– zich herinnerend –
binnenhalen om
zijn verhaal opnieuw te horen
te stamelen misschien?
ook al is er adem te kort.

Sieth Delhaas