Zonder titel

O vergeweldiging der soldeniers
die scheluwte bekampen in den lande
benoorden Lille, Sint-Huibrechts, Verviers –
met aan het zwerk de kreitsen des aasgiers
blijft glonder u, geween en krijzeltanden!

De toestand in de Noordelijke Nederlanden, belicht de dato dinsdag 19 december 2023 door P. B. Kempe, in een Quintijn op de wijze van Guido Gezelle.