Un violon dans la nuit près de Deventer

(vrij naar Blok & Chlebnikov)

Macht, kampvuur, arbeid, stenen hamer:
het al te oermens’ lijk bedrijf
tijdens ’t Kwartair te Steenenkamer,
met niets dan huiden om het lijf…

Toen ving de oerviool te spelen
aan in a klein: de hamer viel,
en arbeid alle vuur verdeelde
verwarmend over nacht en ziel.

Pieter Bas Kempe