Tuinfeest in Deventer

(voor Herman Posthumus Meyjes)

Als zomerboter smolt augustus heen,
doch straatlantarens en kraamkamerknoppen,
verbonden door de knapste kunstenkoppen,
begonnen plots te knipp’ren ongemeen

vanwege zeek’re boreling op jaren,
die aan de dichterlijke buitenlucht
werd blootgesteld, is het bezit van zucht
om aldaar stadse verzen te gaan baren.

Het Grote Kerkhof is op slag herrezen:
bewoner schrijft, de anderen gaan lezen!

Pieter Bas Kempe

(de ingenieuze installatie “Ai nati oggi / aan de borelingen van heden”  doet op het Sinte-Veerleplein te Gent, naar een idee van de Italiaanse kunstenaar Alberto Garutti, de straatverlichting knipperen zodra uit één der stedelijke hospitaals bericht ener geboorte doorkomt. Hier is de handeling verplaatst naar de Blijde Inkomst, op 3 augustus 2013 tijdens het Deventer Tuinfeest, van de vijfde Stadsdichter aldaar).