Spichtdicht

Zelfs op weg naar
de Cevennen
worden Spichten
opgestuurd:
hogesnelheids-
treingewijze
Deventerwaarts
afgevuurd!

Eens ter plaatse
in dat bergland
zal wel schrijver
dezes’ vaart
tot die van de
ezelwagen
– hoe inheems daar! –
zijn bedaard…

Hetgeen dan weer
mooi zou passen
in dit Spicht’lijk
eerbetoon:
immers, traag zich
voortbewegen
is Herr Polzer
hoogst gewoon…

Maar genoeg nu,
want de trein zet
in beweging
zich weldra:
hoogste tijd voor
heildronkwensen
alsook mijn Hiep
Hiep Hoera!

Pieter Bas Kempe