Now all the fingers of this tree

Now all the fingers of this tree (darling) have
hands, and all the hands have people; and
more each particular person is (my love)
alive than every world can understand

and now you are and i am now we’re
a mystery which will never happen again,
a miracle which has never happened before –
and shining this our must come to then

our then shall be some darkness during which
fingers are without hands; and i have no
you: and all trees are (any more than each
leafless) its silent in forevering snow

-but never fear (my own, my beautiful
my blossoming) for also then’s until

e.e. cummings( 1894 – 1962)

nu hebben alle vingers van de boom
(lief) handen, alle handen hebben mensen; en
(schat) levender is iedere persoon
Dan welke wereld ook begrijpen kan

en nu ben jij en ik ben nu en wij
zijn ’t raadsel dat er nooit meer wezen zal,
het wonder dat er nimmer nog kon zijn –
en stralend dit ons nu tot dan vervalt

ons dan een duisternis; de vingers hebben
daar geen handen en ik heb geen jou:
en alle bomen hebben niets te zeggen
dan (bladlozer) eeuwigende sneeuw

-maar heb geen angst (mijn lieveling, mijn hart
mijn bloesem) want ook dan is maar totdat

e.e. cummings (vertaling: P.B.Kempe)