Marseille, 24 juni 1875

Ik, Józef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski,
geheim agent uit het land van onze man Dᾳbrowski,
spoelde aan vanaf Siberisch erts en Zwarte Zee
op de kust van azuur, avontuur: Méditerranée.
Voordat mij naar de Engelse taal mijn golfstroom leidt
is het feit dat die de zijne in deze haven snijdt:

Jean Nicolas Arthur Rimbaud, speurend naar zijn stilte,
reist na zijn zwerftocht door Noord-Europese kilte
oneerbiedig schrander het geheim tegemoet
dat van Harderwijk tot Insulinde jaagt zijn bloed
en weerom, op zoek naar zand in de woestijn van zijn geest
zoals ik tast door niemandsoorden tussen mens en beest…

Op schaduwlijnen stomen wij ons weegs nog deze week,
even vastberaden zondoorstoofd als twijfelbleek …

Pieter Bas Kempe