Kwintet voor Adam Zagajewski

Het vale geel van Lemberik, stad op zovele heuvels,
Geeft aan Leipolis een bronzen klokkentoon mee, hoorbaar
In ‘ klingelen van ’t herkenningswijsje:

Lemberg, L’viv, L’vov, Lwów.

Hellingen in vlakten vol onkruid, ontelbaar als de angst.
De trambaan eindigt voor tot op de draad versleten deuren.

(de Midden-Europese geboortestad van de Poolse dichter (1945) draagt een Jiddische, Latijnse, Duitse, Oekraïnse, Russische en Poolse naam)

P.B. Kempe, maart 2022