Kosovo Polje, 28 juni 1389

Een zwarte lijster wiekte boven de tent
waarin tsaar Lazar de hemel had verkoren
boven aardse roem en verklaarde verloren
vrij Zuid-Slavië voor vierhonderd jaren.

Miloš Obilic ́ kwam binnengerend
in het Osmaans bevelhebberskwartier
en doorstak Murat met vermetele zwier
terwijl de zwarte lijster bleef waren.

Sint-Vitus doodde met dans op het veld
waar het lijkwit bedekte held
en offer – de merel van ’t zwart geweld
verkondde dat uren waren geteld.

Pieter Bas Kempe

(op het “Merelveld”, tien kilometer noordwestelijk van Priština 
 in het Balkangewest Kosovo, sneuvelden op Sint-Vitusdag beide
 legeraanvoerders tijdens de  overwinning van de Osmaanse Turken
 op het gezamenlijke Servisch-Bulgaarse leger)